'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ฝากถึงพ่อแม่

………..เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ ความสุขและความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไร จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน……..

อาทิติยา แดงสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพ
17 มิถุนายน 2560

ในชีวิตของทุกคนย่อมควาดหวังว่าจะได้เจอกับความสุขและสิ่งที่ตนเองพึงพอใจ การมีบุตรเป็นความหวังและความตั้งใจของหลายๆ ครอบครัว เมื่อมีบุตรหนึ่งคนนั้น ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ย่อมตั้งความหวังที่จะให้บุตรที่เกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ...แต่เมื่อคลอดบุตรออกมากลับพบว่าบุตรของท่านมีความผิดปกติ ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเด็กทั่วไปจะทำอย่างไร

หลายๆ ครอบครัวเมื่อทราบว่าบุตรของตนจะต้องพิการหรือมีความผิดปกติที่ไม่เหมือนคนอื่น ก็จะเกิดความผิดหวัง เสียใจ หรือแม้แต่คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง ความคิดและความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวและไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เมื่อท่านทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุตรของท่านแล้ว การเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อนำบุตรเข้าสู่กระบวนการรักษาคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บุตรของท่านมีสภาพร่างกายใกล้เคียงคนปกติและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ด้วยการแพทย์ที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะพัฒนาไปอย่างมาก การตรวจวินิจฉัยทำได้รวดเร็ว ในบางรายทราบตั้งแต่ที่ผู้ป่วยอยู่ในครรภ์มารดาว่ามีความผิดปกติ ในช่วงเวลาที่ทราบนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่อาจมีความกังวลใจ ไม่สบายใจเกี่ยวกับอาการของบุตร เป็นช่วงเวลาที่มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรค การดูแลรักษา และยังเป็นช่วงเวลาของความเปราะบางทางจิตใจ สมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดควรมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและช่วยสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้

ทุกครอบครัวมีความสุขได้ แม้ร่างกายจะบกพร่อง
ทุกครอบครัวมีความสุขได้ แม้ร่างกายจะบกพร่อง

ที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เราให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าท่านจะทราบความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือทราบภายหลังจากคลอดบุตรแล้ว คุณพ่อและคุณแม่สามารถโทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือปัญหาทางสุขภาพต่างๆของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าและกะโหลกศีรษะได้ในวันและเวลาราชการ เพื่อได้วางแผนเตรียมตัวในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

ขอให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่ากระบวนการรักษาจะดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนและต้องมีการพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จึงมีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้ง หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยในกระบวนการรักษาสามารถสอบถามจากแพทย์และพยาบาลได้ตลอดเวลา การมาตรวจติดตามการรักษาตามนัดนั้นมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการวางแผนการรักษาที่ต่อเนื่องเหมาะสมตามช่วงอายุ หากไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้ ต้องเลื่อนนัดเพื่อมิให้ผู้ป่วยขาดการติดตามการรักษาซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยได้

ทางศูนย์ฯ เข้าใจว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่มีความกังวลใจ ต้องการให้ผู้ป่วยหายจากความผิดปกติที่เป็น เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวในการพาผู้ป่วยมารับการตรวจรักษา และหากมีสิ่งใดที่คุณพ่อและคุณแม่ติดขัดสงสัยต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อแจ้งที่ศูนย์ฯ ได้โดยตรง

สุดท้ายนี้ขอมอบบทเพลงในท่อนนี้เป็นกำลังใจแด่ทุกครอบครัว

……...อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด……..

ขอขอบคุณเพลง: Live and Learn ของคุณกมลา สุโกศล ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของศูนย์ฯ มาโดยตลอด

บทความสำหรับพ่อแม่

วันที่ เรื่อง ผู้แต่ง
24 พ.ค. 2564ที่พักใจในยามที่ใจถูกรุมเร้าชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
6 พ.ค. 2563สถานการณ์โควิด 19 กับมิติการดูแลทางสังคมสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
15 มี.ค. 25636 เคล็ดลับที่ทำให้ลูกเป็นเด็กดี มีความสุขกิตติมา สุริยกานต์
4 มี.ค. 2563เข็น ...ใจชุติมณฑน์​ ปัญญาคำ
8 พ.ย. 2562รู้เท่าทันอารมณ์ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
12 ก.ย. 2562เรื่องเล่าจากห้องตรวจ ตอนที่ 1 รองเท้าของหนูอาทิติยา แดงสมบูรณ์
21 ม.ค. 2562การสร้างวินัยเชิงบวกกิตติมา สุริยกานต์
3 ม.ค. 2562ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
22 ต.ค. 2561โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
20 ก.ย. 2561อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกิตติมา สุริยกานต์
20 ส.ค. 2561การเยียวยาสภาพจิตใจผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะกิตติมา สุริยกานต์
15 ส.ค. 2561บัตรประจำตัวคนพิการและสิทธิประโยชน์สุฑาทิพย์ คำเที่ยง
16 ก.ค. 2561สร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิตสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
19 มิ.ย. 2561ไม่มีที่พักเมื่อจะมาพบแพทย์กิตติมา สุริยกานต์
20 เม.ย. 2561ค่าเดินทางสำคัญอย่างไรกิตติมา สุริยกานต์
6 ก.ค. 2560มาผิดวันนพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์