'.$description; ?>

Heading for Printing

Princess Sirindhorn Craniofacial Center

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หรือชื่อเดิม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลของสภากาชาด

บทความสำหรับพ่อแม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566

ขอเชิญทุกท่านพบกับปรากฏการณ์...
"หมอหมู่"

รวมการเฉพาะกิจค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

คลินิกเคลื่อนที่สหสาขา จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2566 ..(21 เม.ย. 2566..อ่านต่อ)

โรคที่พบบ่อย

โรคงวงช้าง
โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด
โรคใบหน้าแหว่ง
กะโหลกเชื่อมติดก่อนกำหนด
ใบหูพิการแต่กำเนิด
โรค frontonasal dysplasia
โรคใบหน้าเหี่ยว (Romberg disease)
กลุ่มของอาการโรคเทรชเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins syndrome)

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ขอเชิญชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ทรูวิชั่น ร่วมกับ คุณพอล ภัทรพล ผู้ซึ่งได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือทางศูนย์มาโดยตลอด

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

craniofacial fellowship training