'.$description; ?>

Heading for Printing

Princess Sirindhorn Craniofacial Center

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หรือชื่อเดิม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลของสภากาชาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2567

“เสริมพลังให้หัวใจ ก้าวไปอย่างเข้มแข็ง”
โครงการเสริมสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2567

คุณฟ้าใส Miss Universe Thailand 2019 จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ เพ้นท์หมวก ณ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ..(23 พ.ค. 2567..อ่านต่อ)

โรคที่พบบ่อย

โรคงวงช้าง
โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด
โรคใบหน้าแหว่ง
กะโหลกเชื่อมติดก่อนกำหนด
ใบหูพิการแต่กำเนิด
โรค frontonasal dysplasia
โรคใบหน้าเหี่ยว (Romberg disease)
กลุ่มของอาการโรคเทรชเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins syndrome)

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ขอเชิญชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ทรูวิชั่น ร่วมกับ คุณพอล ภัทรพล ผู้ซึ่งได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือทางศูนย์มาโดยตลอด

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

craniofacial fellowship training

รายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2566
PDF 22.3 MB

รายงานประจำปี 2565
PDF 6.5 MB

รายงานประจำปี 2564
PDF 4.4 MB

รายงานประจำปี 2563
PDF 57.4 MB | Non-PDF

รายงานประจำปี 2562
PDF 1.6 MB

รายงานประจำปี 2561
PDF 2.6 MB

รายงานประจำปี 2560
PDF 7.9 MB