'.$description; ?>

Heading for Printing

อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกับการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ
 

ฝากถึงคุณแม่คุณพ่อ - อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกับการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

บทความสำหรับพ่อแม่

วันที่ เรื่อง ผู้แต่ง
24 พ.ค. 2564ที่พักใจในยามที่ใจถูกรุมเร้าชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
6 พ.ค. 2563สถานการณ์โควิด 19 กับมิติการดูแลทางสังคมสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
15 มี.ค. 25636 เคล็ดลับที่ทำให้ลูกเป็นเด็กดี มีความสุขกิตติมา สุริยกานต์
4 มี.ค. 2563เข็น ...ใจชุติมณฑน์​ ปัญญาคำ
8 พ.ย. 2562รู้เท่าทันอารมณ์ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ
12 ก.ย. 2562เรื่องเล่าจากห้องตรวจ ตอนที่ 1 รองเท้าของหนูอาทิติยา แดงสมบูรณ์
21 ม.ค. 2562การสร้างวินัยเชิงบวกกิตติมา สุริยกานต์
3 ม.ค. 2562ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
22 ต.ค. 2561โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
20 ก.ย. 2561อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกิตติมา สุริยกานต์
20 ส.ค. 2561การเยียวยาสภาพจิตใจผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะกิตติมา สุริยกานต์
15 ส.ค. 2561บัตรประจำตัวคนพิการและสิทธิประโยชน์สุฑาทิพย์ คำเที่ยง
16 ก.ค. 2561สร้างคุณค่าในตนเอง เสริมภูมิคุ้มกันในชีวิตสุฑาทิพย์ คำเที่ยง
19 มิ.ย. 2561ไม่มีที่พักเมื่อจะมาพบแพทย์กิตติมา สุริยกานต์
20 เม.ย. 2561ค่าเดินทางสำคัญอย่างไรกิตติมา สุริยกานต์
6 ก.ค. 2560มาผิดวันนพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์

อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกับการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

เล่าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61
โดยกิตติมา สุริยกานต์

ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ และผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจหูเพื่อประเมินระดับความสามารถในการรับฟังเสียงด้วยการตรวจพิเศษเพื่อทราบความรุนแรงของโรค หากผู้ป่วยรายใดตรวจพบว่ามีปัญหาการได้ยินไม่ชัดแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นหูหนวกสนิท แพทย์อาจประเมินให้ใช้เครื่องช่วยฟัง โดยผู้ป่วยสามารถเบิกเครื่องช่วยฟังได้จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ทั่วประเทศ โดยมีการจัดลำดับคิวในการขอรับความช่วยเหลือ ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร มี โรงพยาบาลจำนวน 10 แห่งที่ให้บริการ ดังนี้

 1. โรงพยาบาลสงฆ์
 2. โรงพยาบาลราชวิถี
 3. โรงพยาบาลกลาง
 4. โรงพยาบาลตากสิน
 5. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 6. โรงพยาบาลเด็ก
 7. โรงพยาบาลตำรวจ
 8. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 9. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม
 10. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

หลักเกณฑ์การขอรับเครื่องช่วยฟัง กรณีมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 • ผู้ป่วยต้องมีสมุดประจำตัวคนพิการ
 • สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประเภทผู้พิการ
 • เครื่องช่วยฟังจะเบิกได้แต่ละครั้ง ภายใน 3 ปี

กรณีเบิกเครื่องช่วยฟังในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่มีบริการให้เบิกเครื่องช่วยฟัง
 • สิทธิราชการ สามารถขอรับบริการเบิกเครื่องช่วยฟังได้ทีละข้าง โดยมีระยะห่าง 3 เดือน จึงจะสามารถเบิกได้อีกข้างหนึ่งได้
 • สิทธิประกันสังคม ผู้ป่วยต้องสำรองจ่าย และสามารถไปเบิกเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ได้ ข้างละ 13,500 บาท

ในกรณีเป็นผู้ป่วยของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ การเบิกเครื่องช่วยฟังตามสิทธิในบางพื้นที่อาจต้องรอคิวนาน ผู้ป่วยบางรายไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟังอย่างทันท่วงที อาจจะมีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการได้ยินและการสื่อสาร  ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ได้รับการประเมินจากแพทย์แล้วว่ามีความจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง และไปขอรับเครื่องช่วยฟังในเขตพื้นที่ให้บริการตามสิทธิแล้วมีความล่าช้า จะถูกส่งมาพบกับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการประเมินการให้ความช่วยเหลือเรื่องเครื่องช่วยฟัง หากพบว่ามีปัญหาเศรษฐกิจจริง จะพิจารณาให้ใช้กองทุนของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในการซื้อเครื่องช่วยฟังให้ผู้ป่วย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย