'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต

26 ส.ค. 2563

“กัลฟ์” เปิดโครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต มอบทุนการศึกษาให้กลุ่มผู้ป่วยของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อจัดสรรให้ผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม  โดยวิเคราะห์จากฐานะและความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป (Need-based Scholarship)  โดยกลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นที่จะให้ทุนต่อเนื่องรวม 4 ปี (2563-2566) รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 5 ล้านบาท หลังจากที่ได้นำร่องช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 30 ทุน ในปีพ.ศ. 2562  ตอกย้ำเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสะท้อนพันธกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งทำดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

คุณสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทน คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคตนี้ นับเป็นความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่ต่อยอดมาจากความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุข  ซึ่งที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559  ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุน มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วย หรือการร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพของศูนย์ฯ ที่ทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต คุณสิตมน รัตนาวะดี

“ในโอกาสนี้กัลฟ์จึงต้องการขยายความช่วยเหลือมาที่กลุ่มผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี ด้วยการมอบทุนการศึกษา  ในปีนี้มอบให้เป็นจำนวน 51 ทุน มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท  โดยคาดหวังว่าเงินสนับสนุนนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงการศึกษา  เพราะทางกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป” คุณบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม

งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต คุณบุญชัย ถิราติ

ด้าน ศ. กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวว่า ในนามของคณะทำงานของโครงการ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้  ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Craniofacial Deformities) ทำให้เกิดปัญหาหลายประการพร้อมกัน เช่น การกินอาหาร ฟันและการสบฟัน การได้ยิน การพูดไม่ชัด และปัญหาทางจิตใจทั้งของผู้ปกครองและของผู้ป่วยเอง

งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต จรัญ มหาทุมะรัตน์

จากปัญหาที่ซับซ้อนนี้เองทำให้การให้การรักษาจำเป็นต้องมีลักษณะเป็นสหสาขาวิชาชีพในการร่วมมือกันเพื่อรักษาให้ครอบคลุมทุกด้านและเกิดผลดีที่สุดต่อคนไข้แต่ละราย  ที่ผ่านมาผู้ป่วยของศูนย์ฯ มีจำนวนมาก ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดและมีฐานะยากจน  ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์และคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมกันทำให้โครงการทุนการศึกษานี้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

“ทุนการศึกษาในโครงการนี้จะจัดสรรให้ตามความจำเป็นของเด็กที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัว  โดยทางศูนย์ฯ จะมีทีมงานนักสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยประเมิน และจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี  มีการคำนวณฐานะจากการประเมินว่ารายได้ต้องน้อยหรือเท่ากับหนี้สินและรายจ่าย รวมถึงประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าครองชีพในโรงเรียน ค่ารถนักเรียนรับ-ส่ง ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน และเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ไม่ได้พิจารณาจากผลการเรียน เนื่องจากบางคนอาจมีปัญหาทางสมองควบคู่ด้วย  โดยผู้ป่วยที่ได้รับเงินทุนการศึกษานี้เป็นนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สระบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ศรีษะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ตรัง และปัตตานี เป็นต้น  ซึ่งทุนที่นักเรียนได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้” รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าว

ข่าวทั้งหมด

23 พ.ค. 2567
โครงการเสริมสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2567

1 พ.ค. 2567
คุณฟ้าใส Miss Universe Thailand 2019

11 มี.ค. 2567
กลับมาอีกครั้ง.. สนุกสุขสันต์ วันพบปะ

13 ก.ย. 2566
โครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566

11 ส.ค. 2566
โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2566

1 ก.ค. 2566
โครงการเกษตรเติมฝัน 2566

21 เม.ย. 2566
งานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566

2 ก.พ. 2566
สนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy Family day 2566 เชียงราย

2 ธ.ค. 2563
โครงการ Gift For Face

26 ส.ค. 2563
งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต

25 มี.ค. 2563
การดูแลครอบครัวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในภาวะ COVID-19

31 ม.ค. 2563
กุมภานี้ พาน้องดูหนัง

8 พ.ย. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล เพื่อศูนย์ฯ ครั้งที่ 11

20 ก.ค. 2562
สนุกสุขสันต์วันพบปะ 2562

21 มี.ค. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

11 มี.ค. 2562
รับมอบเงินบริจาคคอนเสิร์ตการกุศล กมลา สุโกศล

11 พ.ย. 2561
แถลงข่าวคอนเสิร์ตกมลา สุโกศล

25 มี.ค. 2561
คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

8 ก.ย. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ตครั้งที่ 2

2 ส.ค. 2560
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศล ครั้งที่ 8 สำหรับศูนย์ฯ

6 พ.ค. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ต ตอน เสียงสู่ฟ้า

24 ก.ย. 2559
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหัวขบวน

10 ส.ค. 2559
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศลและครอบครัว

24 เม.ย. 2559
คณะภริยาทูตร่วมแสดงแบบผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติราชินี 84 พรรษา ในงานจิบน้ำชายามบ่ายการกุศล

22 ธ.ค. 2558
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5

6 ส.ค. 2558
รักแม่สุดหัวใจ "กำไลสื่อรัก" วันแม่

7 พ.ค. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนพฤษภาคม 2558

14 เม.ย. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนเมษายน 2558

16 ก.พ. 2558
แค่ใส่ก็ได้บุญ

18 ก.ย. 2557
คชา AF8 จัดงานวันเกิดปันความสุขให้น้องๆ

20 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันตรวจโดย พุทธมหาเมตตา

1 ส.ค. 2557
โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ก.ค. 2557
เกรท วรินทร ทำโฟโต้บุ๊คช่วยเหลือน้องๆ

6 มี.ค. 2557
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 4

21 ม.ค. 2557
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

20 ต.ค. 2556
คุณชายใจบุญทั้ง 5 แห่งวัง"จุฑาเทพ" เปิดตัว DVD Box Set

20 ก.ค. 2556
คุณกมลา สุโกศลนำทีมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “New York, New York”

7 ก.ค. 2556
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ส่งมอบห้องเด็กเล่นครั้งที่ 2

21 พ.ค. 2556
ทรูมูฟบริจาคเงิน

18 มี.ค. 2556
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง

20 ม.ค. 2556
นางเอกใจบุญ “ใหม่-ดาวิกา” พาแฟนคลับเยี่ยมน้องๆผู้ป่วย

22 มิ.ย. 2555
แฟชั่นโชว์การกุศล

1 มี.ค. 2555
คอนเสิร์ตคุณกมลา สุโกศล ครั้งที่ 4 สำหรับศูนย์ฯ

7 ก.พ. 2555
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ บริจาคสมทบทุนศูนย์ฯ

1 เม.ย. 2554
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

12 พ.ย. 2553
คอนเสิร์ตกมลา สุโกศล ครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์ฯ

8 พ.ย. 2553
สรุปวันงานพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 3

24 พ.ค. 2553
เปิดบริการแล้ว หลังเหตุการณ์การเมืองสงบ

28 เม.ย. 2553
งดบริการชั่วคราวเนื่องจากการชุมนุมเสื้อแดง

21 เม.ย. 2553
ยังเปิดให้บริการปกติ

26 ต.ค. 2552
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์ฯ

28 ก.ย. 2552
ย้ายคลินิกผู้ป่วยนอก

2 ธ.ค. 2551
วอนช่วยหนูน้อยป่วยโรคงวงช้าง

1 พ.ย. 2551
ยินดีต้อนรับนพ.สุไลมาน

31 ต.ค. 2551
หอผู้ป่วย สก 14 เปิดแล้ว

3 ต.ค. 2551
ปิดหอผู้ป่วยเพื่อปรับปรุง

26 ส.ค. 2551
ขอเอาใจช่วยคุณสุบิน

30 ก.ค. 2551
โครงการ 80 พรรษา คนไข้ครบจำนวน

21 เม.ย. 2551
Movie for Charity

29 มี.ค. 2551
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2551
ผ่าตัดเนื้องอกในปากสำเร็จ

18 ก.พ. 2551
เนื้องอกขนาดใหญ่ในปากเด็ก

17 ม.ค. 2551
ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดการผ่าตัด

28 พ.ย. 2550
UNee บริจาคเงิน

19 ต.ค. 2550
Concert 25 ปี กมลา สุโกศล

4 ม.ค. 2550
ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

2 มิ.ย. 2549
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 1

7 ก.พ. 2549
คลินิกสหสาขาวิชาชีพ