'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

4 ม.ค. 2550

โครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ปี 2550ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล

ความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะมีผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังก่อปัญหาทางด้านสังคมให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว  จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมตามอายุ   ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ แบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ กุมารแพทย์ แพทย์ทางพันธุกรรม จักษุแพทย์ แพทย์ทางหู คอ จมูก จิตแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน นักอรรถบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ฯลฯ มาเป็นเวลา 20 ปี เพื่อให้บริการการตรวจรักษาทุกวันจันทร์ ที่ตึก ภปร. ชั้น 6 และบริการผ่าตัดที่ตึก สิรินธร ชั้น 2 เป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยของศูนย์ฯ มีฐานะยากจนและอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและที่พัก แม้ว่าผู้ป่วยจะมีสิทธิประโยชน์ในรักษาต่างๆ ก็ตาม แต่ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงบางชนิดต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่มีราคาแพง แต่สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของรัฐไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทำให้มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนหลายหมื่นบาทกับผู้ป่วย และเป็นการยากที่ผู้ป่วยจะหาได้เอง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมาตลอด และเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมช่วยเหลือ และส่งเสริมผู้ป่วย เพื่อเป็นมหากุศลถวายแด่ในหลวงของเรา ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550 นี้ อีกทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฉลองครบรอบ 90 ปี ของสภากาชาดไทย

ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะให้บริการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง จำนวนอย่างน้อย 80 ราย ทางศูนย์ฯจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจเลือด ค่าผ่าตัด ค่าห้อง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีประักันสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกิน

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เดินทางมาตรวจรักษา ผู้ป่วยและครอบครัวยังจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ที่พัก หากมีความจำเป็น โดยทางศูนย์ฯมีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง จำนวนอย่างน้อย 80 ราย เช่น โรคงวงช้าง (frontoethmoidal encephalomeningocele) โรครอยต่อกะโหลกศีรษะเชื่อมติดก่อนกำหนด (craniosynostosis) โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด (craniofacial microsomia) โรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด (facial cleft) เป็นต้น โครงการนี้ไม่เน้นผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่

ระยะเวลาดำเนินการ

ขอเชิญผู้ป่วยมารับบริการได้ตลอดปี โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฯทางโทรศัพท์ 022564330 หรือมาตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกวันจันทร์เวลา 13.30 น

การบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ

หากท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการนี้ได้แบบเหมาจ่ายเพื่อผู้ป่วยรายละ 40,000 บาท โดยจะบริจาคเต็มทั้งจำนวน 40,000 บาท หรือบางส่วนก็ได้


ชื่อบัญชี "ผู้ป่วยพิการบนใบหน้่าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์" (Account Name - "Craniofacial Patients")

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ออมทรัพทย์ เลขที่ 045-503329-2
Siam Commercial Bank - Account no. 045-503329-2, Swift code = SICOTHBK

ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน 008-0-07821-4
Krung Thai Bank - Account no. 008-0-07821-4, Swift code = KRTHTHBK

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ 018-2-94741-5
Kasikorn Bank - Account no. 018-2-94741-5, Swift code = KASITHBK

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ 147-4-71940-6
Bangkok Bank - Account no. 147-4-71940-6, Swift code = BKKBTHBK

งบประมาณ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากสำนักงานหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะภริยาฑูต อีกส่วนหนึ่งร่วมกับภาคเอกชน อาทิเช่น

  • ประชาชนทั่วไปที่บริจาคให้ศูนย์ บริษัท u-nee.com ตามโครงการ ">โหลดเย็นใจ ได้บุญ" ซึ่งจะแบ่งรายได้จากการให้บริการดาวน์โหลดในช่วง 16 สค - 30 กย 50 ให้แก่ศูนย์ฯ
  • คุณกมลา สุโกศล และครอบครัว ซึ่งร่วมกับสภากาชาดไทย จัดคอนเสริต์นำเงินรายได้จากการจำหน่ายตั๋วมอบให้ทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

1 พ.ค. 2567
คุณฟ้าใส Miss Universe Thailand 2019

11 มี.ค. 2567
กลับมาอีกครั้ง.. สนุกสุขสันต์ วันพบปะ

13 ก.ย. 2566
โครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566

11 ส.ค. 2566
โครงการสร้างความนับถือตนเองฯ ปี 2566

1 ก.ค. 2566
โครงการเกษตรเติมฝัน 2566

21 เม.ย. 2566
งานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566

2 ก.พ. 2566
สนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy Family day 2566 เชียงราย

2 ธ.ค. 2563
โครงการ Gift For Face

26 ส.ค. 2563
งานแถลงข่าวโครงการหนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต

25 มี.ค. 2563
การดูแลครอบครัวศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในภาวะ COVID-19

31 ม.ค. 2563
กุมภานี้ พาน้องดูหนัง

8 พ.ย. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล เพื่อศูนย์ฯ ครั้งที่ 11

20 ก.ค. 2562
สนุกสุขสันต์วันพบปะ 2562

21 มี.ค. 2562
คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

11 มี.ค. 2562
รับมอบเงินบริจาคคอนเสิร์ตการกุศล กมลา สุโกศล

11 พ.ย. 2561
แถลงข่าวคอนเสิร์ตกมลา สุโกศล

25 มี.ค. 2561
คลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ รพ.บุรีรัมย์

8 ก.ย. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ตครั้งที่ 2

2 ส.ค. 2560
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศล ครั้งที่ 8 สำหรับศูนย์ฯ

6 พ.ค. 2560
หัวขบวนคอนเสิร์ต ตอน เสียงสู่ฟ้า

24 ก.ย. 2559
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหัวขบวน

10 ส.ค. 2559
คอนเสิร์ตการกุศลประจำปีของกมลา สุโกศลและครอบครัว

24 เม.ย. 2559
คณะภริยาทูตร่วมแสดงแบบผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติราชินี 84 พรรษา ในงานจิบน้ำชายามบ่ายการกุศล

22 ธ.ค. 2558
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5

6 ส.ค. 2558
รักแม่สุดหัวใจ "กำไลสื่อรัก" วันแม่

7 พ.ค. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนพฤษภาคม 2558

14 เม.ย. 2558
กิจกรรมวันตรวจเดือนเมษายน 2558

16 ก.พ. 2558
แค่ใส่ก็ได้บุญ

18 ก.ย. 2557
คชา AF8 จัดงานวันเกิดปันความสุขให้น้องๆ

20 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันตรวจโดย พุทธมหาเมตตา

1 ส.ค. 2557
โปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ก.ค. 2557
เกรท วรินทร ทำโฟโต้บุ๊คช่วยเหลือน้องๆ

6 มี.ค. 2557
สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 4

21 ม.ค. 2557
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

20 ต.ค. 2556
คุณชายใจบุญทั้ง 5 แห่งวัง"จุฑาเทพ" เปิดตัว DVD Box Set

20 ก.ค. 2556
คุณกมลา สุโกศลนำทีมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “New York, New York”

7 ก.ค. 2556
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ส่งมอบห้องเด็กเล่นครั้งที่ 2

21 พ.ค. 2556
ทรูมูฟบริจาคเงิน

18 มี.ค. 2556
ดนตรี ศิลปะ เพื่อน้อง

20 ม.ค. 2556
นางเอกใจบุญ “ใหม่-ดาวิกา” พาแฟนคลับเยี่ยมน้องๆผู้ป่วย

22 มิ.ย. 2555
แฟชั่นโชว์การกุศล

1 มี.ค. 2555
คอนเสิร์ตคุณกมลา สุโกศล ครั้งที่ 4 สำหรับศูนย์ฯ

7 ก.พ. 2555
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ บริจาคสมทบทุนศูนย์ฯ

1 เม.ย. 2554
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

12 พ.ย. 2553
คอนเสิร์ตกมลา สุโกศล ครั้งที่ 3 สำหรับศูนย์ฯ

8 พ.ย. 2553
สรุปวันงานพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 3

24 พ.ค. 2553
เปิดบริการแล้ว หลังเหตุการณ์การเมืองสงบ

28 เม.ย. 2553
งดบริการชั่วคราวเนื่องจากการชุมนุมเสื้อแดง

21 เม.ย. 2553
ยังเปิดให้บริการปกติ

26 ต.ค. 2552
คอนเสิรต์กมลา สุโกศล ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์ฯ

28 ก.ย. 2552
ย้ายคลินิกผู้ป่วยนอก

2 ธ.ค. 2551
วอนช่วยหนูน้อยป่วยโรคงวงช้าง

1 พ.ย. 2551
ยินดีต้อนรับนพ.สุไลมาน

31 ต.ค. 2551
หอผู้ป่วย สก 14 เปิดแล้ว

3 ต.ค. 2551
ปิดหอผู้ป่วยเพื่อปรับปรุง

26 ส.ค. 2551
ขอเอาใจช่วยคุณสุบิน

30 ก.ค. 2551
โครงการ 80 พรรษา คนไข้ครบจำนวน

21 เม.ย. 2551
Movie for Charity

29 มี.ค. 2551
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2551
ผ่าตัดเนื้องอกในปากสำเร็จ

18 ก.พ. 2551
เนื้องอกขนาดใหญ่ในปากเด็ก

17 ม.ค. 2551
ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดการผ่าตัด

28 พ.ย. 2550
UNee บริจาคเงิน

19 ต.ค. 2550
Concert 25 ปี กมลา สุโกศล

4 ม.ค. 2550
ผ่าตัดฟรี 80 ราย เพื่อในหลวงฯ

2 มิ.ย. 2549
งานวันพบปะครอบครัวฯ ครั้งที่ 1

7 ก.พ. 2549
คลินิกสหสาขาวิชาชีพ