'.$description; ?>

Heading for Printing

 

สรุปงานวันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
และความพิการใบหน้าอื่นๆ ครั้งที่ 3

สนุกสุขสันต์ วันพบปะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานวันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) ตามแผนงานของโครงการชีวิตนี้ยังมีหวัง

การจัดงานดังกล่าวก็คล้ายกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กทั่วไป แต่เขาเหล่านั้นมีใบหน้าสมบูรณ์ ผิดกับผู้ป่วยที่เกิดมาปากแหว่ง เพดานโหว่ และใบหน้าพิการ ที่ต้องการความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากสังคม ทั้งๆที่เขาก็มีศักยภาพสติปัญญาไม่ด้อยไปกว่าเด็กทั่วไป ทางศูนย์ฯจึงได้ร่วมกับทางสวนสัตว์ดุสิต ให้ความสุขสนุกสนานแก่เด็กๆเหล่านี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2549 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
 • เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพิ่มกำลังใจในการต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่ต่อไปในอนาคต

ผู้ร่วมงาน

ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะและครอบครัว 40 ครอบครัว

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดจากปัญหาความพิการ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
 • ผู้ป่วยและครอบครัวได้พบปะทำความรู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมในกลุ่มผู้ป่วย
 • ผู้ป่วยและครอบครัวมีโอกาสได้ทำความรู้จักทีมผู้ให้การรักษาบริการ  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ และเข้าใจในระบบการบริการของศูนย์ฯ
 • เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่สังคมด้านการใส่ใจสุขภาพ (Self care) ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบริการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เหตุการณ์ในวันงาน

7.30 ออกเดินทางจากรพ.จุฬาลงกรณ์ ไปสวนสัตว์ดุสิต โดยรถบัส
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-9.30 พิธิเปิด โดยคุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
(ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวรายงาน)
9.30-11.00 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสวนสัตว์ (วิทยากรนำชมบนรถพ่วง)
11.30-12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30-13.10 การแสดงความสามารถของสัตว์แสนรู้
13.10-14.35 กิจกรรมสันทนาการ
  โบโซ มายากล
  เกมส์ แจกของรางวัล (รับบริจาคของรางวัลเพื่อจับฉลากให้น้องๆ)
  ศิลปินดารานักแสดงร่วมงาน
14.35-15.00 เดินทางกลับ รพ.จุฬาลงกรณ์
แอ้ นาง(อาสาสมัคร) และคนไข้ของเรา

การจัดงานครั้งนี้ได้บรรลุผลตามโครงการที่ได้วางไว้ อาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ทั้งประชาชน บริษัท ห้างร้าน กรุณาช่วยบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯหรือปัจจัยอื่น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่มาร่วมงานครั้งนี้ อาทิ บ.สยามซิตี้ จำกัด อนุเคราะห์ของหวาน สวนสัตว์ดุสิตอนุเคราะห์อาหารเที่ยง เครื่องสำอางค์ ETUDE อนุเคราะห์ของแจก ข้าวตราฉัตรพร้อมของขวัญจากทางบริษัท ซี พี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้คนไข้ได้มีความรู้สึกว่าเขายังคงได้รับความเอาใจใส่และไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากผู้คนในสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดกำลังใจว่า ชีวิตนี้ยังมีหวังในการดำรงชีพต่อไปอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณและอาสาสมัครทุกท่าน งานนี้ รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ หัวหน้าคณะผู้จัดงานและรองหัวหน้าศูนย์ฯ เพิ่มความตื่นเต้นในการจับของรางวัล ด้วยการมอบทองคำมูลค่าสองสลึงมาร่วมสนุก   ทำเอาทีมงานหลายท่านอิจฉาไปตามๆกัน

นอกจากตื่นเต้นจากกับการจับของรางวัล น้องๆยังได้ใกล้ชิดกับเหล่าดาราที่มาร่วมงานอาทิ เช่น คุณแอน ทองประสม, คุณปาจรีย์ ณ นคร(คุณพุดเดิ้ล), คุณเจี๊ยบ พิจิตรา น้องๆที่พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย อดใจรอติดตามข่าว     จากทางศูนย์ฯ..คราวหน้าจะไปไหนดีเอ่ย..

แอน ทองประสม
Logo

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้สนับสนุน

 • สวนสัตว์ดุสิต
 • สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
 • บริษัท สยามซิตี้ จำกัด โดยคุณกมลา สุโกศล
 • มูลนิธิ โรนัล แมคโดนัลด์ เฮาส์
 • บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) โดยคุณสุเมธ เหล่าโมราพร
 • สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย
 • บริษัท คอสเมก้า จำกัด (เครื่องสำอาง Etude House)
 • คุณนันทิยา โรจน์วชิรนนท์และครอบครัว
 • ครอบครัวกันตาคม
 • คุณมนัสนันท์ วิลาบัณฑิต
 • คุณราชาวดี วิจิตรประไพ
 • คุณพิมชาติ เศรษฐบุตร
 • ครอบครัว Landen
 • คุณพิมพาพรรณ พันธ์เพชรกุล
 • คุณศิรินุช เตวิทย์
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศิลปินที่เข้าร่วมงาน

 • คุณแอน ทองประสม
 • คุณพุดเดิ้ล ปาจรีย์ ณ นคร
 • คุณเจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์
 • นางสาวณัฐสินี ภิญโญปิยวิศว์ (ขวัญ)
 • นายณัฐธีร์ ภิญโญปิยวิศว์ (ตั้ม)

อาสาสมัคร

 • คุณภูริดา ศรีดามา
 • คุณปรินดา โชคจินดาชัย
 • คุณวีรชัย ทัศนเมธิน
 • คุณอภิชญา  คุ่มสุวรรณ
 • คุณปาริชาต สุขะเกศ
 • คุณศิวกร พัวพิกุล
 • คุณเกษสุดา ทรัพย์สมบูรณ์
 • คุณชิดพงษ์ จีระกุลกิจ
 • คุณพรทิพย์  จินดา
 • คุณกิตติศักดิ์  สองนาม

 

Download เอกสาร

แผ่นพับ (PDF file 2.03 MB)

โครงการภาษาอังกฤษ (PDF 587 KB)

อัลบั้มภาพในวันงาน

แอน ทองประสม มาร่วมงานวันพบปะครอบครัวครั้งที่ 3 กับน้องๆของศูนย์ฯ

คลิ๊กเพื่อดูภาพที่ facebook ของศูนย์