'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลือ หมายเลขผู้ป่วย 52089887

วันที่รับไว้ดูแล 14 ก.ย. 2552

สถานะ

ผ่าตัดแล้ว 3 ครั้ง

การวินิจฉัยโรค

ใบหน้าข้างซ้ายเล็กและอ้าปากไม่ได้แต่กำเนิด

อาการผิดปกติ

ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับมารดา ตา ยาย และน้าที่อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา บิดาแยกทางกับมารดาตั้งแต่ผู้ป่วยอายุได้ 7 เดือน และไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดู มารดามีอาชีพขายส้มตำมีรายได้ประมาณวันละ 300 บาทและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้าน รวมทั้งต้องส่งเสียน้องคนเล็กเรียนหนังสือ ต้องใช้เงินค่าเดินทางครั้งละประมาณ 500 บาท ซึ่งบางครั้งต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการเดินทางมารพ.

ผู้ป่วยมีความผิดปกติของข้อต่อกรามล่างแต่กำเนิด ทำให้ไม่สามารถอ้าปากได้ รวมทั้งมีใบหน้าเบี้ยวผิดรูปจากการเจริญเติบโตของกรามซ้ายผิดปกติ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับ ซึ่งเกิดร่วมด้วยได้ในคนไข้ที่มีกรามเล็กผิดปกติ และสามารถก่อปัญหาในระยะยาวในแง่ของการเจริญเติบโตและระดับสติปัญญา

แผนการรักษา

ได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะข้อต่อกรามติดเพื่อให้สามารถอ้าปากได้เมื่อ 22 มี.ค. 54 ที่ผ่านมามีการถ่างขยายปากเป็นระยะๆ หลังผ่าตัดเสร็จ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ผู้ป่วยต้องเดินทางมาศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นระยะๆ เพื่อดูการดำเนินโรคหลังการผ่าตัดรักษา

ในอนาคตยังต้องมีการตรวจการหายใจขณะนอนหลับ เพื่อดูขนาดช่องทางเดินหายใจ ซึ่งการตรวจนี้จำเป็นต้องทำในโรงพยาบาลใหญ่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก

ในอนาคต ยังต้องมีการแก้ไขการสบฟันให้ได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องทำการผ่าตัดร่วมกับทันตแพทย์จัดฟันซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจภาวะนี้เป็นอย่างดีเท่านั้น ยังต้องมีวางแผนการจัดฟันอย่างใกล้ชิดกับศัลยแพทย์ เพื่อที่จะให้ผลการรักษาผู้ป่วยออกมาดีที่สุดในระยะยาว

ช่วงตุลาคม 54 มีการยึดติดของข้อขากรรไกรซ้ำ จำเป็นต้องมีการถ่างขยายปากในห้องผ่าตัดอีกครั้งเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องฟันฝุทั้งปาก ปัญหากรามล่างที่มีขนาดเล็กค่อนข้างรุนแรง ต่อมามีข้อมีการยึดติดซ้ำอีก ได้รับการผ่าตัดให้อ้าปากได้อีกเมื่อ 27 พ.ย. 57 ครั้งนี้อ้าปากได้ดีมาก แต่ในเดือนก.ย. 58 พบเริ่มมีการเชื่อมยึดของกระดูกอีกครั้ง ทำให้การอ้าปากเริ่มลดลง ขณะนี้กำลังวางแผนทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขการเชื่อมยึดของข้อขากรรไกรล่างข้างซ้าย

ปรับปรุงเมื่อ 24 ต.ค. 2558