'.$description; ?>

Heading for Printing

 

ผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลือ หมายเลขผู้ป่วย 49066194

วันที่รับไว้ดูแล 31 ก.ค. 2549

สถานะ

ผ่าตัดแล้ว 3 ครั้ง

การวินิจฉัยโรค

ปากแหว่ง เพดานโหว่ ขากรรไกรเล็ก

อาการผิดปกติ

บิดาอายุ 17 ปี เป็นนักเรียน มารดาอายุ 17 ปี ทำงานอยู่โรงงานเย็บผ้า ทั้งคู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ป่วยจึงอยู่ในความดูแลของผู้เป็นย่า ผู้ป่วยมีปากแหว่ง เพดานโหว่ ติ่งเนื้อที่แก้มขวา กระจกตาเป็นฝ้าขาวทั้งสองตา ทางเดินหายใจตีบแคบเนื่องจากขากรรไกรเล็กมาก ทำให้ลิ้นคับในคอหายใจลำบาก แรกเกิด รพ.ที่ผู้ป่วยคลอดต้องการใบส่งตัวจากรพ.อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นต้นสังกัดบัตรทองที่ผู้ป่วยมีอยู่ แต่รพ.นั้นไม่ยอมออกใบส่งตัว โดยแจ้งกับญาติว่าสามารถผ่าตัดรักษาได้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยเป็นหวัดจึงต้องเลื่อนการผ่าตัดออก จากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่ออีก ทางญาติจึงพาไปรักษาที่รพ.อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแพทย์บอกว่าทำไม่ได้ แนะนำมารพ.จุฬาฯ

แผนการรักษา

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ ซ่อมปากแหว่งและเพิ่มขนาดขากรรไกรล่าง (ทำให้ลิ้นเคลื่อนตัวมาด้านหน้า สามารถหายใจได้สะดวก) เมื่อ 22 ต.ค. 52 ขณะนี้หายใจดีแล้ว ไม่มีการอุดตัน ปัญหาเรื่องอ้าปากไม่ได้ ได้รับในช่วงต้นปี 2558 ขณะนี้อ้าปากได้ดีขึ้นมาก ทำให้สามารถกินอาหารได้อย่างเด็กปกติ ขณะนี้กำลังได้รับการดูแลสุขภาพฟันซึ่งแย่มานานจากการที่อ้าปากไม่ได้ เพื่อจะได้ผ่าตัดซ่อมเพดานโหว่ต่อไป

ปรับปรุงเมื่อ 24 ต.ค. 2558