การส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Heading for Printing

 

การส่งตัวผู้ป่วยเข้ามารักษา

หากทางสถานพยาบาล หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงสถานีกาชาด ที่ประสงค์จะส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับทางศูนย์ฯ กรุณาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้