ค่าใช้จ่ายในการรักษา

ไทย |
 

 

ระวัง!

อย่าหลงเชื่อและบริจาคเงินให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อ้างว่า เป็นครอบครัวผู้ป่วยหรือจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้ได้รับการรักษาผ่าตัด เพราะทางศูนย์ฯไม่มีนโยบายบังคับเรียกเก็บเงินผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด

ค่าใช้จ่ายในการรักษา

25 เม.ย. 2556

ผู้ป่วยรายหนึ่งๆที่มารับการรักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบผู้ป่วยนอก และแบบเป็นผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยนอกนั้น ผู้ป่วยจะเสียเงินเฉพาะเมื่อมีการตรวจเลือด เอกซเรย์ หรือซื้อยาและเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายค่าแพทย์หรือค่าพยาบาล

แต่หากผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้านอนเตียงสามัญ คือเป็นห้องรวม เปิดพัดลม ค่าห้องรวมอาหาร 100 บาทต่อคืน ส่วนที่เหลือจะเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจเลือด ค่าเอกซเรย์ และยังคงไม่ต้องเสียค่าแพทย์ ค่าพยาบาล

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะมารักษาแบบใด ผู้ป่วยก็ไม่ต้องจ่ายค่าแพทย์หรือค่าพยาบาล ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ต้องเสีย ก็จะเป็นราคาที่โรงพยาบาลมีกำไร แต่จะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนมาก เรียกได้ว่า หากมารักษาที่รพ.จุฬาลงกรณ์ มันถูกมากอยู่แล้ว

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการมารักษาผ่าตัดโรคบางอย่าง

  • โรคงวงช้าง - ประมาณ 50,000 บาท
  • โรคปากแหว่ง - ประมาณ 5,000 บาท
  • โรคเพดานโหว่ - ประมาณ 10,000 บาท
  • โรครอยต่อกะโหลกศีรษะติดก่อนกำหนด - ประมาณ 120,000-280,000 บาท
  • โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด - ประมาณ 25,000-50,000 บาท
  • โรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด - ประมาณ 35,000 บาท