ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Heading for Printing

Princess Sirindhorn Craniofacial Center
 

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หรือชื่อเดิม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ เป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลของสภากาชาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกเคลื่อนที่สหสาขาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา

คลินิกเคลื่อนที่สหสาขา ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการคลินิกเคลื่อนที่สหสาขาเต็มรูปแบบของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเป็นครั้งแรกสำหรับภาคเหนือเพื่อช่วยเหลือนำพาผู้ป่วยและครอบครัวเข้าสู่การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ

..(8 พ.ย. 2562..อ่านต่อ)

โรคที่พบบ่อย

โรคงวงช้าง
โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด
โรคใบหน้าแหว่ง
กะโหลกเชื่อมติดก่อนกำหนด
ใบหูพิการแต่กำเนิด
โรค frontonasal dysplasia
โรคใบหน้าเหี่ยว (Romberg disease)
กลุ่มของอาการโรคเทรชเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins syndrome)

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ขอเชิญชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ทรูวิชั่น ร่วมกับ คุณพอล ภัทรพล ผู้ซึ่งได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือทางศูนย์มาโดยตลอด

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

craniofacial fellowship training
โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา