'.$description; ?>

Heading for Printing

งานสนุกสุขสันต์วันพบปะ 2562 Princess Sirindhorn Craniofacial Center
 

สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2562

6 ส.ค. 2562

สนุกสุขสันต์วันพบปะ จัดขึ้นให้เป็นวันแห่งความสุขสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานและกิจกรรมสันทนาการที่มีอยู่ในสังคมแบบเดียวกับเด็กปกติทั่วไป เป็นการให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเฉกเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ทั้งยังเป็นโอกาสให้มีการพบปะกันระหว่างครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รู้ว่า สังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา

งานสนุกสุขสันต์วันพบปะ มีชื่อทางการว่า "วันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ" เป็นกิจกรรมหนึ่งตาม “โครงการชีวิตนี้ยังมีหวัง” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และมีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิร์ล

ผู้ร่วมงาน

ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะพร้อมสมาชิกในครอบครัว 313 คน (ผู้ป่วย 70 คน ผู้ติดตาม 243 คน)

ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะและสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมงาน และทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯสนับสนุนการเดินทางและที่ัพักสำหรับครอบครัวที่เข้าร่วมงานด้วย

สถานที่

สวนสนุกดรีมเวิร์ล

เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

เวลา กิจกรรม
สถานที่ : ตึก สก. ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7.00-7.45 ลงทะเบียน ณ ตึก สก. ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับป้ายคล้องคอด ของที่ระลึก (ร่ม เสื้อ)
7.45-8.00 แบ่งกลุ่มเข้าแถวตามสี
8.00-8.30 พิธีเปิด ณ อาคาร สก. ชั้นล่าง
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ กล่าวรายงาน
ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกล่าวเปิดงาน
คณะภริยาฑูตมอบของที่ระลึก
มรว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้  คุณจันทร์ประภา วิชิตชลขัย  คุณวรุณยุพา สุวรรณกิจ  ตัวแทนมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์  ตัวแทนจากกลุ่มโรงแรมสุโกศล  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติพร้อมถ่ายรูปร่วมกันในพิธี
8.30-10.00 พิธีเปิด
ออกเดินทางไปยังสวนสนุกดรีมเวิลด์
รับอาหารเช้าบนรถ
สถานที่ : สวนสนุกดรีมเวิลด์
9:00-9.45 ลงทะเบียน รับป้ายคล้องคอและของที่ระลึก (ร่ม เสื้อ)
9.45-10.00 แบ่งกลุ่มเข้าแถวตามสี
10:00-10.15 รวมกลุ่มกับผู้ป่วยและครอบครัวที่เดินทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงรกณ์ เพื่อถ่ายภาพหมู่ด้านหน้า
10:15-11.45 ผู้ป่วยและครอบครัวแบ่งกลุ่มสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ
11:45-12.00 ผู้ป่วยและครอบครัวพร้อมกันที่จุดนัดพบเพื่อรับอาหารกลางวัน
12:00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15.00 ผู้ป่วยและครอบครัวแบ่งกลุ่มสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ
15.00-15.15 ผู้ป่วยและครอบครัวพร้อมกันที่จุดนัดพบเพื่อถ่ายรูปหมู่ และเตรียมเดินทางกลับ
15.15-15.30 ผู้ป่วยและครอบครัวขึ้นรถ รับอาหารว่าง
15.30-16.30 เดินทางกลับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยสวัสดิภาพ

ผู้สนับสนุน

 • สำนักงานจัดหารายได้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ทีมประชาสัมพันธ์ ช่างภาพ
  สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้สนับสนุนหลัก
 • คุณกมลา สุโกศลและครอบครัว กลุ่มโรงแรมสุโกศล - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รถบัส 5 คันและอาหารว่าง
 • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 • คณะภริยาทูต - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 • มูลนิธิจิรกิติ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 • มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ - สนับสนุนเบอร์เกอร์ 400 ชิ้น
 • บริษัท แลคตาซอย จำกัด - สนับสนุนนมแลคตาซอย 400 กล่อง
 • คุณณัฐสินี ภิญโญปิยวิศว์ - รับเชิญเป็นพิธีกรและสนับสนุนอาหารว่าง
 • ผู้บริหารซีพีกลุ่มพืช - สนับสนุน 15,000 บาท
 • บริษัท Meticuly - สนับสนุนจิตอาสา 16 คน
 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ - สนับสนุนโต๊ะและเก้าอี้ในพิธีเปิด
 • หน่วย FMU อาคารภูมิสิริ - สนับสนุนโพเดียม

ท่านที่สนใจจะสนับสนุนงานครั้งต่อไป ติดต่อได้ที่ 02 256 4330 ในเวลาราชการ หรือ info@craniofacial.or.th

สำหรับ Instagram

#HappyFamilyDayPrincessSirindhorn

สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 8 ปี 2562 โดยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ รพ. จุฬาลงกรณ์