'.$description; ?>

Heading for Printing

งานสนุกสุขสันต์วันพบปะ 2561
 

สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2561

18 เม.ย. 2561

สนุกสุขสันต์วันพบปะ จัดขึ้นให้เป็นวันแห่งความสุขสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานและกิจกรรมสันทนาการที่มีอยู่ในสังคมแบบเดียวกับเด็กปกติทั่วไป เป็นการให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเฉกเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ทั้งยังเป็นโอกาสให้มีการพบปะกันระหว่างครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รู้ว่า สังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา

งานสนุกสุขสันต์วันพบปะ มีชื่อทางการว่า "วันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ" เป็นกิจกรรมหนึ่งตาม “โครงการชีวิตนี้ยังมีหวัง” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และมีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 7 โดยจะจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ สยามพาร์ค ซิตี้ สวนสยาม

ผู้ร่วมงาน

ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะพร้อมสมาชิกในครอบครัว 200-300 คน (ผู้ป่วย 70-80 คน) แขกรับเชิญ และอาสาสมัคร

ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะและสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมงาน และทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯสนับสนุนการเดินทางและที่ัพักสำหรับครอบครัวที่เข้าร่วมงานด้วย

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน กรุณาแจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือ Facebook เพื่อที่ทางเราจะได้เตรียมอาหารให้เพียงพอสำหรับทุกคน

สถานที่

สยามพาร์ค ซิตี้ สวนสยาม

เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

เวลา กิจกรรม
7.30-8.30 นัดรวมพล ณ จุดลงทะเบียน ณ ตึก สก. ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และรับกระเป๋าและอาหารเช้า
9.00-9.30 ลงทะเบียนผู้ป่วยและครอบครัว ณ สวนสยาม และรับอาหารเช้า (สำหรับผู้ป่วยลงทะเบียนที่สวนสยาม)
10.00-10.30 พิธีเปิด ณ สวนสยาม
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวรายงาน
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวเปิดงาน
ถ่ายภาพหมู่
แจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:30-14.30 ผู้ป่วยและครอบครัวสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัย (ในระหว่างวัน ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถรับอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ได้ที่ซุ้มเวทีใหญ่)
14.30-15.00 รับของแจก จับสลากรับของรางวัล และถ่ายภาพหมู่
รับอาหารว่างและเดินทางกลับ

ผู้สนับสนุน

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้สนับสนุนหลัก ชมรมจิตอาสาจอนสัน ผู้สนับสนุนหลัก
 • สำนักงานจัดหารายได้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ทีมประชาสัมพันธ์ ของจับสลากและของแจก
 • คุณกมลา สุโกศล และครอบครัว โรงแรมสุโกศล สนับสนุนอาหารกลางวัน 200 กล่อง และไอศครีมตัก
 • ชมรมจิตอาสา จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ร่วมวางแผนการจัดงาน สนับสนุนเงินในการดำเนินการ จิตอาสา ข้าวเหนียวหมู 250 ชุด และข้าวเหนียวไก่ 150 ชุด
 • บริษัท V.L.C. Travel Co., Ltd. สนับสนุนรถบัส 5 คัน
 • คุณราชาวดี วิจิตรประไพ สนับสนุนข้าวหมกไก่ 200 กล่อง
 • คุณนานา - อันนา วิจิตรประไพสนับสนุนคุ๊กกี้นิ่ม 100 ชิ้น
 • บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ สนับสนุนน้ำดื่มตราสิงห์ 160 แพ็ค
 • คุณณัฐสินี ภิญโญปิยวิศว์ และ Cafe la Rose สนับสนุนไอศครีม
 • สิริพร ภาณุพงศ์ ประสานงานเรื่องสถานที่
 • คุณชาม โอสถานนท์ พิธีกรอาสา
 • บริษัท วาย อีเวนท์ จัดงานเวที

ท่านที่สนใจจะสนับสนุนงาน ติดต่อได้ที่ 02 256 4330 ในเวลาราชการ หรือ info@craniofacial.or.th

สำหรับ Instagram

#HappyFamilyDayPrincessSirindhorn

สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 7 ปี 2561 โดยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ รพ. จุฬาลงกรณ์