'.$description; ?>

Heading for Printing

 

สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2558

19 ธ.ค. 2558

งานวันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ หรือเรียกอีกขื่อหนึ่งว่า "สนุกสุขสันต์วันพบปะ" เป็นกิจกรรมหนึ่งตาม “โครงการชีวิตนี้ยังมีหวัง” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544

สนุกสุขสันต์วันพบปะ จัดขึ้นให้เป็นวันเด็กสำหรับผู้ที่มีใบหน้าและศีรษะผิดรูป ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้มีความสุขสนุกสนานในงานวันเด็กเฉกเช่นเด็กปกติทั่วไป เป็นการให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเฉกเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ ทั้งยังเป็นโอกาสให้มีการพบปะกันระหว่างครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะดูแลผู้ที่ใบหน้าพิการอย่างถูกต้อง คำแนะนำด้านการศึกษาและอาชีพ ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รู้ว่า สังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา

การจัดงานวันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา ครั้งสุดท้ายเป็นการจัดงานในปี พ.ศ.​2557 ส่วนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 งานมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯซึ่งป็นองค์กรการกุศล ไม่มีธุรกิจ ไม่มีรายได้หรือกำไร การดำเนินการทั้งหมดต้องอาศัยเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป ทุกท่านจึงสามารถช่วยเหลือได้ทั้งโดยการบริจาคเงิน การจัดหาของจับสลาก ของที่ระลึกสำหรับแจก กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก การแสดงบนเวทีที่จะทำให้เกิดความสนุนสนานแก่เด็กๆ อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และอื่นๆ

ผู้ร่วมงาน

ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะราว 200 คน พร้อมสมาชิกในครอบครัว และแขกรับเชิญ อาสาสมัคร และศิลปินดารา รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 600 คน

ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะและสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมงาน และทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯสนับสนุนการเดินทางและที่ัพักสำหรับครอบครัวที่เข้าร่วมงานด้วย

คุณตู่ ปิยวดี มาลีนนท์ ทูตประชาสัมพันธ์ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา
คุณตู่ ปิยวดี มาลีนนท์ ทูตประชาสัมพันธ์ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา
คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล ทูตประชาสัมพันธ์ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา
คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล ทูตประชาสัมพันธ์ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา
คุณญาญ่าหญิง รฐา โพธิ์งาม ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ในงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://www.naewna.com/entertain/52774)
คุณญาญ่าหญิง รฐา โพธิ์งาม ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ
คุณเจฟฟรี เบญจกุลวิวัฒน์ แขกรับเชิญที่จะมาเป็นพิธีกรในงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณเจฟฟรี เบญจกุลวิวัฒน์ แขกรับเชิญที่จะมาเป็นพิธีกรในงาน
คุณอั๋น ภูวนาท คุนผลิน แขกรับเชิญที่จะมาเป็นพิธีกรในงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณภูวนาท คุนผลิน แขกรับเชิญที่จะมาเป็นพิธีกรในงาน
คุณมีชัย วีระไวทยะ แขกรับเชิญที่จะมาบรรยายให้ความรู้ในงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณมีชัย วีระไวทยะ แขกรับเชิญที่จะมาบรรยายให้ความรู้ในงาน
คุณแอนนิต้า ศรุชา พงศ์ทรงกุล แขกรับเชิญและพิธีกรที่จะร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณแอนนิต้า ศรุชา พงศ์ทรงกุล แขกรับเชิญและพิธีกรที่จะร่วมงาน
คุณปอ ภคพร ภูวปัจฉิม แขกรับเชิญและพิธีกรที่จะร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณปอ ภคพร ภูวปัจฉิม แขกรับเชิญและพิธีกรที่จะร่วมงาน
พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมาร่วมพูดคุยเรื่อง พลังใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมาร่วมพูดคุยเรื่อง พลังใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง
คุณบัวไร พัลลภ สินธ์ุเจริญ จะมาเล่านิทานสนุกๆให้น้องๆผู้ป่วย ในงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณบัวไร พัลลภ สินธ์ุเจริญ จะมาเล่านิทานสนุกๆให้น้องๆผู้ป่วย
คุณข้าวโพด ณัฎฐา อินต๊ะซาว ศิลปินจาก The Voice ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://www.thevoicethailand.com/season4/talent/29/clip)
คุณข้าวโพด ณัฎฐา อินต๊ะซาว ศิลปินจาก The Voice ที่มาร่วมงาน
คุณปาร์ค วัชรพงษ์ ศิริรักษ์ ศิลปินจาก The Voice ที่มาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://www.thevoicethailand.com/season4/talent/51/clip)
คุณปาร์ค วัชรพงษ์ ศิริรักษ์ ศิลปินจาก The Voice ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ
คุณนุ๊ก สมัชญ์ เนียมสอาด ศิลปินจาก The Voice ที่มาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://www.thevoicethailand.com/season4/talent/70/photo)
คุณนุ๊ก สมัชญ์ เนียมสอาด ศิลปินจาก The Voice ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ
คุณบอส อติรุจ สุวรรณ ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://pantip.com/topic/30551494)
คุณบอส อติรุจ สุวรรณ ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
น้องนินจา เด็กชาย จอมยุทธ เหล่าเจริญพลกุล สุดสาครจากละครบุรำปรัมปรา ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://www.online-instagram.com/user/au_ammodel/263670275/1015790660470723333_263670275)
น้องนินจา เด็กชาย จอมยุทธ เหล่าเจริญพลกุล สุดสาครจากละครบุรำปรัมปรา ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมงาน
คุณโบ๊ท ธารา ทิพา ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://men.kapook.com/view87711.html)
คุณโบ๊ท ธารา ทิพา ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมงาน
คุณไผ่
			วิศรุต หิรัญบุศย์ ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณไผ่ วิศรุต หิรัญบุศย์ ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมงาน
คุณเขม
			นราวิชญ์ จิตรบรรจง ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณเขม นราวิชญ์ จิตรบรรจง ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมงาน
คุณนนท์ ธนนท์ จำเริญ ศิลปินจาก The Voice ที่จะมาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://music.mthai.com/tag/นนท์-the-voice)
คุณนนท์ ธนนท์ จำเริญ ศิลปินจาก The Voice ที่จะมาร่วมงาน
คุณแอฟ ทักษอร ศิลปินที่มาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณแอฟ ทักษอร ศิลปินที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ
คุณแหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ ศิลปินที่มาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1370853628)
คุณแหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ ศิลปินที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ
คุณนินิว กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ศิลปินช่อง 7 ที่มาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=beauty-queen&month=09-2011&date=22&group=2&gblog=497)
คุณนินิว กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท ศิลปินช่อง 7 ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ
คุณได ไดสุเกะ สุกี้คาวา ศิลปินช่อง 7 ที่มาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558 (ที่มา http://pantip.com/topic/34059679)
คุณได ไดสุเกะ สุกี้คาวา ศิลปินช่อง 7 ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ
คุณหยก รินรดา รวีเลิศ ผู้ประกาศข่าวช่อง Workpoint ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณหยก รินรดา รวีเลิศ ผู้ประกาศข่าวช่อง Workpoint ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ
คุณเดียร์ ลลิดา ทองหล่อ ผู้ประกาศข่าวช่อง Workpoint ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณเดียร์ ลลิดา ทองหล่อ ผู้ประกาศข่าวช่อง Workpoint ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ
คุณสอง ประภาศรี สภานนท์ ผู้ประกาศข่าวช่อง Workpoint ที่มาร่วมร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 5 พ.ศ.​2558
คุณสอง ประภาศรี สภานนท์ ผู้ประกาศข่าวช่อง Workpoint ที่มาร่วมงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ

กำหนดการ

เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

เวลา กิจกรรม
9.00-10:00 ลงทะเบียน ต้อนรับน้องๆเข้าสู่งาน Bozo ออกทักทายน้องๆ
กิจกรรมต่างๆเปิดให้ความสุขสนุกสนาน อาทิ เกม เครื่องเล่น มุมกิจกรรม การเล่าเรื่องและนิทาน มุมขายของที่ระลึกเพื่อบริจาค
10:00-10:30 พิธีกร - คุณอั๋น ภูวนาท คุนผลิน และ คุณปอ ภคพร ภูวปัจฉิม
พิธีเปิด โดยท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย คุณแผน วรรณเมธี
กล่าวรายงานโดย ศาตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัญ​ มหาทุมะรัตน์​ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
และคุณธนา ถิรมนัส ประธานกรรมการมูลนิธิพีซีเอส เพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีเอส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถ่ายภาพหมู่
10:30-11:00 "ชีวิตนี้เป็นของฉัน" บรรยายโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ
แนะนำแนวทางการศึกษาและการดำรงชีพ เฉพาะสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว
11:00-11:15 พิธีกร - คุณเจฟฟรี เบญจกุลวิวัฒน์ และคุณขวัญ ณัฐสินี ภิญโญปิยวิศว์
การแสดงชุดพิเศษ โดยคุณญาญ่า หญิง
11:15-11:45 ฟังนิทานเพลง "กระโดด" โดยนักเล่านิทานระดับเทพ คุณต้อง เวิรค์พ้อยท์
11:45-12:05 การแสดงของศิลปินรับเชิญ คุณนนท์ จาก The Voice และคุณหนิม จาก AF
12:05-12:15 ชมการแสดงสุดพิเศษจากน้องๆผู้ป่วย ตัวแทนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
12:15-12:30 ชมการแสดงจากกุลบุตร กุลธิดา สภากาชาดไทย
12:30-12:50 พิธีกร คุณวิทย์ กุลบุตร กาชาด และ คุณแอนนิต้า ศรุชา พงศ์ทรงกุล
สนทนาและแบ่งปันประสบการณ์กับครอบครัวของน้องๆที่ได้เข้ารับการรักษา
12:50-13:30 การแสดงจากดรีมเวิร์ล
13:30-14:00 บรรยายเรื่อง พลังใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดย พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ (จิตแพทย์)
พลังใจสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ แต่เด็กหรือคนไข้เหล่านี้จะสร้างพลังใจได้อย่างไร พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ จิตแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมาพูดคุยให้คำตอบในเรื่องนี้
14:00-15:00 ชมการแสดงโดย คุณข้าวโพด และคุณวัชรพงษ์ ศิริรักษ์ จาก The Voice

กิจกรรมตามบูทต่างๆ

เกมส์ตกปลาปราสาทลม
เกมส์หาคู่ตัวเลขเกมส์ช็อตไฟฟ้าพุตบอลโกลหนูบอลลูนหรรษาแต่งหน้าเค๊กขบวนพาเหรดของขวัญมากมาย

สถานที่จัดงาน

อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แผนที่อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สกากาชาดไทย

ตลอดวันงาน จะมีรถกอล์ฟรับส่งระหว่างพื้นที่จอดรถ 2 และพื้นที่จัดงาน

การเข้าจอดในพื้นที่จอดรถ 1 ต้องมีสติ๊กเกอร์งานซึ่งออกโดยศูนย์ฯ

งานแถลงข่าว

เมื่อเวลา 10:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวขึ้นที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

เอกสารสำหรับ Download

แผ่นพับงาน PDF ขนาด 929 KB

เชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนการจัดงานสนุกสุขสันต์วันพบปะในครั้งนี้

ผู้สนับสนุน

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้สนับสนุนหลัก PCS ผู้สนับสนุนหลัก ช่อง 3 ผู้สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และศิลปิน
 • คุณกมลา สุโกศลและครอบครัว กลุ่มโรงแรมสุโกศล - สนับสนุนอาหารกลางวัน 400 ที่
 • คุณอนันต์ชัย พงศ์วัฒนกิจกุล และครอบครัว (สวนกุหลาบรุ่น 102) - สนับสนุนจักรยานเป็นของจับฉลาก
 • คุณชาตรี รชตะสมบูรณ์ และครอบครัว (สวนกุหลาบรุ่น 102) - สนับสนุนไก่ทอด
 • คุณเกรท วรินธร ปัญหกาญจน์ - สนับสนุนไอศครีมกะทิ 2 ถัง พร้อม topping
 • คุณณัฐสินี ภิญโญปิยวิศว์ - สนับสนุนอาหารมื้อกลางวันจากร้าน Moo Cafe 600 ที่
 • มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย - สนับสนุนแฮมเบอเกอร์ 700 ชิ้น และตุ๊กตา
 • ครอบครัวน้องรัฐธรรมนูญ ทองเจริญสุข - สนับสนุนหมูฝอย 50 กล่อง เค้ก 200 ชิ้น
 • วอชิงตันแอปเปิล - สนับสนุนแอปเปิล 1,000 ลูก
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์โค้ก) - สนับสนุนเครื่องดื่ม เต็นท์และที่นั่งสำหรับอาหารกลางวัน ณ บริเวณลาดจอดรถหน้าอาคารแพทยพัฒน์
 • บจก ฟริโต-เลย์ (ประเทศไทย) - สนับสนุนผลิตภัณฑ์เลย์
 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด - สนับสนุนมาม่าพร้อมบริโภค
 • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด - สนับสนุนขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ 400 ชิ้น
 • บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด - สนับสนุนโอวัลติน 600 ถุง
 • บริษัท โออิชิ เทรดดี้ จำกัด (มหาชน) - สนับสนุนเครื่องดื่ม
 • บริษัท ยานยนต์ สแควร์ กรุ๊บ จำกัด - ตุ๊กตาก๊อตจิ
 • บริษัท คริสปี้ครีม (ประเทศไทย) - สนับสนุนโดนัท 600 ชิ้น
 • บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย - สนับสนุนผ้าอ้อม
 • คุณยุวดี โสภณดิษย์ - ขนมปังกรอบ 500 กล่อง
 • ปลาสลิดบางปะกง โดยคุณรัทร์ลภัส นิธิโชติสิทธิ์ - เค้กหน้านิ่ม 300 ถ้วย
 • ครอบครัวอัครพรชัยเลิศและเพื่อน - เค้กหน้านิ่ม 300 ถ้วย
 • ไมเนอร์กรุ๊ป - พิซซ่า ไอศครีมแดรี่ ควีน ไอศครีมสเวนเซ่น พายจากเบอร์เกอร์คิง
 • บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด - เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพด
 • ซิตี้แบงก์ - Mascot costumer ช้างน้อยเด่นหล้า กระเป๋าผ้า 228 ใบ และลูกบอล 228 ลูก
 • คุณนานาและเพื่อน - ซาลาเปา 200 กล่อง
 • คุณธนภูมิและธนพร ณัทฐานนท์ - สนับสนุนจักรยานสำหรับจับฉลาก
 • คุณราชาวดี วิจิตรประไพ และครอบครัว - สนับสนุนข้าวหมกไก่ 200 ที่ พร้อมขนม
 • Anong Anantachina (Food Coterie) - สนับสนุนเบอร์เกอร์ 200 ชิ้น
 • คุณนีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน - สนับสนุนขนมสำหรับจับฉลาก