ผลงานศูนย์

ไทย |
 

ผลงานของศูนย์ฯ

29 ต.ค. 2558

สถิติจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด สถิติจำนวนผู้ป่วยนอก

ผลงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ผ่านมามีมากมาย พอยกตัวอย่างได้ดังนี้

 1. เป็นที่ทราบกันดีในวงการแพทย์ไทยว่า ศูนย์ฯเป็นแหล่งรับส่งต่อผู้ป่วยที่ใหญ่ที่สุด มีผู้ป่วยส่งต่อมาจากสถาบันทางการแพทย์ทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน สื่อมวลชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสำนักพระราชวัง ซึ่งจะส่งต่อคนไข้์ที่แพทย์ตามเสด็จไปพบ เช่น ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่งต่างๆ
 2. ผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงไปแล้วประมาณกว่า 1,000 ราย ซึ่งไม่รวมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อีกจำนวนมาก
 3. เป็นแหล่งรักษาผู้ป่วยโรคงวงช้าง (frontoethmoidal encephalomeningocele) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก
 4. คิดค้นการผ่าตัดแก้ไขความพิการในโรคงวงช้างโดยวิธี "จุฬาเทคนิค" ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลมหิดล บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทยประจำปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นวิธีที่เป็นที่รู้จักดีทั่วโลก
  โรคงวงช้างก่อนผ่าตัด โรคงวงช้างหลังผ่าตัด
  โรคงวงช้าง ก่อนและหลังผ่าตัดโดยวิธีจุฬาเทคนิค
  หนังสืโรคงวงช้าง
  หนังสือโรคงวงช้างภาษาไทยเล่มแรก บรรจุไปด้วยเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์การรักษาโรคงวงช้างอย่างแท้จริง
  ISBN - 974-88151-9-6 ราคา - 250 บาท
  บรรณาธิการ - จรัญ มหาทุมะรัตน์, นนท์ โรจน์วชิรนนท์
  โรงพิมพ์ - บริษัท ปริ๊นท์แมน จำกัด
  ออกแบบปกและรูปเล่ม - บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
  สถานที่จำหน่าย - ศูนย์หนังสือจุฬา และที่สำนักงานศูนย์ฯ ตึก สก. ชั้น 14 รพ.จุฬาลงกรณ์
  หมายเหตุ - รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้พิการใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
 5. รับรักษาผู้ป่วยที่ส่งต่อจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียตนาม, เขมร, ลาว ฯลฯ
 6. เป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ในสาขานี้ มาใช้ในประเทศเป็นครั้งแรก เช่น อุปกรณ์เพิ่มขนาดกระดูกใบหน้า (distractor) การสร้างต้นแบบทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว (rapid prototyping) วัสดุยึดเชื่อมกระดูกแบบละลายได้ (resorbable plates & screws) การใช้วัสดุยึดกระดูกชนิดละลายได้ (resorbable plate and screws) ซึ่งมีการใช้ครั้งแรกในประเทศไทยโดย นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 การเพิ่มขนาดขากรรไกรล่างในผู้ป่วยโรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด
  ผู้ป่วยโรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด รักษาโดยใช้อุปกรณ์เพิ่มขนาดกระดูก
 7. เป็นสถาบันที่มีผลงานทางการแพทย์ในสาขานี้ตีพิมพ์มากที่สุดในประเทศไทย
 8. นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ ได้รับเกียรติเป็นกองบรรณาธิการวารสารการแพทย์ระดับนานาชาติชื่อ "The Journal of Craniofacial Surgery" ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 9. นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการบริหารสมาคมระดับภูมิภาค คือ Asian-Pacific Craniofacial Association จนถึงปี พ.ศ. 2552
 10. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ เป็นกรรมการบริหารสมาคมระดับภูมิภาค คือ Asian-Pacific Craniofacial Association ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
 11. เป็นสถาบันเดียวที่มีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ เป็นสมาชิกสามัญในสมาคมระดับภูมิภาค คือ Asian-Pacific Craniofacial Association (ตั้งแต่ก.พ. 2550)
 12. นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ เป็นกรรมการบริหาร (Council Member) ของสมาคมระดับนานาชาติ คือ International Society of Craniofacial Surgery (มิถุนายน 2544 - ปัจจุบัน) ซึ่งก่อตั้งโดยศัลยแพทย์ผู้เป็นบิดาแห่งวงการ Craniofacial Surgery คือ Prof. Dr. Paul Tessier แห่งประเทศฝรั่งเศส (เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่เป็นสมาชิกของสมาคมนี้/พ.ย. 2544
 13. นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์และนพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ เป็นกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย โดย นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯเป็นท่านแรก ส่วน นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่ชุดแรก และปัจจุบันเป็นเลขาธิการสมาคมฯ