ผู้ป่วยรอความช่วยเหลือ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ไทย |
 

 

ระวัง!

อย่าหลงเชื่อและบริจาคเงินให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อ้างว่า เป็นครอบครัวผู้ป่วยหรือจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้ได้รับการรักษาผ่าตัด เพราะทางศูนย์ฯไม่มีนโยบายบังคับเรียกเก็บเงินผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด

ผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลือ หมายเลขผู้ป่วย 58064105

วันที่รับไว้ดูแล 24 ส.ค. 2558

สถานะ

รอผ่าตัด

การวินิจฉัยโรค

ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด, ปากแหว่งเพดานโหว่

อาการผิดปกติ

ผู้ป่วยมีการอักเสบเฉียบพลันที่ลูกตาขวาซึ่งได้รับการผ่าตัดควักลูกตาออกไปแล้ว ปากแหว่งเพดานโหว่ได้รับการผ่าตัดแล้ว ขณะนี้เหลือเปลือกตาขวาผิดปกติ ใบหน้าเบี้ยว และกะโหลกศีรษะผิดปกติ

ภูมิลำเนาบิดาอยู่ขอนแก่น บิดาและมารดามาทำงานชลบุรี ขายอาหารตามสั่ง รายได้ 3000-4000 บาท/วัน อยู่บ้านเช่า 4000 บาท/เดือน แม่เป็นชาวเขา ไม่มีสัญชาติไทย เข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย เด็กมีสิทธิ์ 30 บาท (ผู้พิการ) มารดาและบิดามีความกังวลในเรื่องโรคที่เป็นและค่าใช้จ่าย เนื่องจากผู้ป่วยต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษา

แผนการรักษา

กำลังจะได้รับการผ่าตัดตกแต่งที่บริเวณตาขวา ร่วมกับใส่ลูกตาเทียมเพื่อกระตุ้นการเจริญของกระดูกเบ้าตา

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย

ปรับปรุงเมื่อ 27 มิ.ย. 2560