หนังสือของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ไทย |
 

หนังสือและตำรา

2 มิ.ย. 2561

หากพ่อแม่และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการดูแลรักษาทางกายและการช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านจิตใจ ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงได้บริการหนังสือและตำราทางด้านความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะที่น่าสนใจ สำหรับประชาชนได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย รายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

หน้า... ต่าง ที่เปลี่ยนได้

หนังสือภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มแรก บรรจุไปด้วยเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์การรักษาโรคงวงช้างอย่างแท้จริงของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ช่วยไขข้อข้องใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุ การดูแลในแง่มุมต่างๆ ทั้งจิตใจและสังคม ช่วยให้แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรทางแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของใบหน้าได้ในเวลาอันสั้น เป็นพื้นฐานสู่การศึกษาในระดับสูงต่อไปได้โดยง่าย
หนังสือ หน้า... ต่าง ที่เปลี่ยนได้

ISBN - 978 616 7829 99 9
ราคา 999 บาท
ปีพิมพ์ - 2561
บรรณาธิการ - นนท์ โรจน์วชิรนนท์

>โรงพิมพ์ - บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน
ออกแบบปกและรูปเล่ม - บริษัท Smaller & Better จำกัด
สถานที่จำหน่าย - สำนักงานศูนย์ฯ ตึก สก. ชั้น 14 รพ.จุฬาลงกรณ์

โรคงวงช้าง

หนังสือโรคงวงช้างภาษาไทยฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมเนื้อหาทางด้านทันตกรรมจัดฟัน เหมาะสำหรับแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์

ISBN: 978-616-551-868-0
ราคาปก: 500 บาท
ปีพิมพ์: 2557
บรรณาธิการ: จรัญ มหาทุมะรัตน์, นนท์ โรจน์วชิรนนท์
โรงพิมพ์: บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
ออกแบบปกและรูปเล่ม: บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
สถานที่จำหน่าย: สำนักงานศูนย์ฯ ตึก สก. ชั้น 14 รพ.จุฬาลงกรณ์

หนังสือ โรคงวงช้าง

โรคงวงช้าง

หนังสือ โรคงวงช้าง

หนังสือโรคงวงช้างภาษาไทยเล่มแรก บรรจุไปด้วยเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์การรักษาโรคงวงช้างอย่างแท้จริง
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นที่ทราบดีว่าเป็นสถานที่ที่มีประสบการณ์การผ่าตัดรักษาโรคงวงช้างมากที่สุดในโลก หนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้่ป่วยด้วยโรคนี้มาอย่างยาวนานนับ 20 กว่าปี

ISBN: 974-88151-9-6
ราคาปก: 250 บาท ลดเหลือ 180 บาท
ปีพิมพ์: 2549
บรรณาธิการ: จรัญ มหาทุมะรัตน์, นนท์ โรจน์วชิรนนท์
โรงพิมพ์: บริษัท ปริ๊นท์แมน จำกัด
ออกแบบปกและรูปเล่ม: บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด
สถานที่จำหน่าย: ศูนย์หนังสือจุฬา และที่สำนักงานศูนย์ฯ ตึก สก. ชั้น 14 รพ.จุฬาลงกรณ์